Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia szkoły

      W latach 1560 –1630 Jedlińsk był ośrodkiem Arian, którzy założyli szkołę i sprowadzili do niej nauczycieli z Rakowa. W 1630 roku chorąży łęczycki - Stanisław Witowski - kupił Jedlińszczyznę, usunął Arian z miasta, a szkołę oddał pod nadzór Akademii Krakowskiej. W owym czasie w szkole uczyli: Sebastian Fafrowicz, Fabian Czaplic, Wojciech Zabłocki, Jan Złomański, Wincenty Ujazdowski i Piotr Struszewski.

W 1794 roku ksiądz Michał Dmowski założył szkółkę elementarną przy kościele, która istniała do 1815 roku. Przez następne 9 lat mieszczanie sami szukali nauczycieli i opłacali ich. W 1824 roku z poręki rządu, przysłano do Jedlińska nauczyciela p. Tomasza Kozłowskiego. Po nim uczył dzieci Antoni Ziębicki, który wynajmował swoje mieszkanie na klasy lekcyjne. Po śmierci Antoniego Ziębickiego (w 1842 r.), szkoły w Jedlińsku nie było przez kilka lat. Kolejne pożary, które w latach 1841-1942 nawiedziły Jedlińsk, sprawiły, że mieszkańcy nie byli w stanie opłacać nauczyciela.

W 1846 roku Kurator Warszawskiego Okręgu Naukowego nominował na nauczyciela szkoły Karola Zieleniewskiego. Następnie uczył tu Michał Wereszczyński, później Tomasz Barabasz, po nim Paweł Jopkiewicz, Wincenty Przybyłowski, Stanisław Pytkowski i Szymon Wolski. W 1870 roku szkoła liczyła 80 dzieci z Jedlińska i trzech okolicznych wsi: Woli Gutowskiej, Piaseczna i Lisowa.

       Nowy budynek szkolny wybudowano w 1885 roku. Była to szkoła z jedną dużą salą szkolną i mieszkaniem dla nauczyciela. Uczyli wtedy: Gorajec, Gebert, Turno, Cibor, Cacko, Adamski, Kułakowska, Zwoliński, Borek. Nauka odbywała się do wybuchu pożaru. W 1890 roku szkoła spłonęła.

       Budowę nowej szkoły rozpoczęto dopiero w 1927 roku, kierownikiem był wówczas p. Bocheński. Nowy budynek posiadał 4 sale lekcyjne, kancelarię i pokój nauczycielski. Działania budowlane zakończono w lecie 1934 r. i oddano do użytku we wrześniu.

        Od 1934 roku datuje się nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Funkcję kierownika pełnił wówczas p. Stanisław Celuch. (T. Kościuszko  był w Jedlińsku 18 czerwca 1794 r - wydawał  stąd   rozkazy).

        Rozbudowę szkoły kontynuowano w 1938 r., dobudowano wówczas kolejne dwie sale lekcyjne. Podczas II wojny światowej Niemcy zajęli część szkoły, robiąc w jednej sali warsztat samochodowy, w drugiej mieszkanie dla mechaników. Dzieci uczyły się na tajnych kompletach w prywatnych mieszkaniach, nawet w stodole u pana Salewskiego. Nauczycielami byli: p. Helena Jarzyńska, p.  Jelonkiewicz, p. Leopold Gembka.

 

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku kierownictwo szkoły objęła miejscowa nauczycielka, Wacława Ziembicka. Budynek był zdewastowany, toteż nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajętych u miejscowej ludności. Remontem zajął się Komitet Rodzicielski i przy dużej pomocy ludności przywrócono szkole dawny wygląd. W latach 1952 –1955 kierownikiem szkoły była Helena Jurkowska, przez następne 3 lata Edward Wrona. Od 1958 roku do 1972 roku szkołą kierował Kazimierz Foremniak. Wówczas przeprowadzono remont kapitalny istniejącej części i dobudowano 3 pomieszczenia, które przeznaczone zostały na szatnię, umywalnię i bibliotekę.

 

Z dniem 1 stycznia 1975 roku szkoła w Jedlińsku stała się siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej. Pod tą nazwą funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 1984 roku. W 1975 r. w Zbiorczej Szkole Gminnej powstała Komenda Hufca ZHP, organizująca dla harcerzy obozy i zimowiska.

7 lutego 1976 roku szkoła otrzymała sztandar  z podobizną Tadeusza Kościuszki – patrona naszej szkoły.

                Wiosną 1976 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły- „dziesięciolatki”. 16 października 1982 roku oddano do użytku nowy budynek naszej szkoły, w którym  dzieci uczą się do dzisiejszego dnia.

Ważnym wydarzeniem dla oświaty była reforma przeprowadzona w 1999 roku. Zlikwidowane zostały ośmioklasowe szkoły podstawowe a na ich bazie z dniem 1 września 1999 roku w Jedlińsku powstały sześcioklasowa szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum imienia  Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

                Naszą chluba i duma są osiągnięcia sportowe  w lekkoatletyce i czwórboju lekkoatletycznym. Na szczególne uznanie zasługują sportowcy, którzy od wielu lat zdobywają w biegach przełajowych czołowe miejsca w województwie i kraju. Wyrazy podziękowania za rozbudzanie sportowego ducha kierujemy więc do nauczycieli wychowania fizycznego Jana Marszałkiewicza, Jana Zegarka, śp. Adama Wieczorka, Krystiana Kilara  i Dariusza Cielniaka.

Do tradycji naszej szkoły należy:

  • Ślubowanie uczniów klas pierwszych, jest to  uroczystość odbywająca się na początku każdego roku szkolnego a ceremoniał przyjęcia  jest niezapomnianym przeżyciem dla dzieci i ich rodziców.
  • Obchody Dnia Patrona Szkoły- Tadeusza Kościuszki w tym  organizowany od 2000r szkolny konkurs plastyczny-  Nasz patron – Tadeusz Kościuszko.
  • Organizowanie od 2000 r.  gminnych konkursów pod hasłem: ”Chrońmy by przetrwać- chrońmy, by żyć”. W skład konkursów wchodzi:
  • Konkurs matematyczny o treściach ekologicznych
  • Konkurs plastyczny nawiązujący do tradycji i kultury regionu
  • Konkurs wiedzy o gminie
  • Współorganizowanie od 1998r zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym.

Mijają kolejne lata pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, każdego roku przybywają nowi uczniowie, odchodzą absolwenci rozpoczynający dalszą edukację w gimnazjach, szkołach średnich, uczelniach wyższych.

Wszystko, czego nauczyli się od swoich pedagogów, będzie owocować po latach, a nauczyciele -  jak ci   sprzed  100 lat – wciąż z zaangażowaniem  uczą,  prostych zasad jak być dobrym i wartościowym człowiekiem.

„O Kościuszko, piękny wzorze  
Jako ojczyznę miłować!
W każdej życia swego porze
Pragniemy cię naśladować.
Szczerze ojczyznę kochamy,
Dla niej tylko oddychamy.”

(Jan Czeczot – fragment pieśni filomackiej)

Tabela prezentująca kierownictwo Szkoły Podstawowej w Jedlińsku

W sierpniu 2014 roku sztandar szkoły został poddany renowacji. Uroczyste poświęcenie odnowionego sztandaru odbyło się 6 listopada 2014 roku.

 

Bibliografia:

  A. Ziembicki  Przeszłość i teraźniejszość ziemi radomskiej – Jedlińsk 1979,
  Kroniki szkoły, fotografie, druki
  Dokumenty szkoły
  Rozmowy z panem Januszem Kaczmarkiem z Jedlińska

 

 

 

  opracowała: Bożena  Cieślak

 korekta: Anna Kraska

Data dodania: 2018-03-19 09:35:41
Data edycji: 2018-04-06 17:25:03
Ilość wyświetleń: 600

Kalendarz

Kontakt

Jeżeli masz pytania, chcesz zapytać o szczegóły rekrutacji zapraszamy !
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button