Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 16.30

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - klasy I-III:

p.Agnieszka Makulska, p.Teresa Leśniewska, p.Donata Chojnacka,
 p.Dariusz Religa, p.Dariusz Makarewicz, 
p.Krystian Kilar, p.Radosław Ofiara

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 – 7.50

D.Religa

7.00 – 7.50

D.Religa

7.00 – 7.50

A.Makulska

7.00 – 7.50

D.Religa

7.00 – 7.50

A.Makulska

8.00 – 8.45

D.Religa, K.Kilar               

8.00 – 8.45

D.Religa, D.Makarewicz

8.00 – 8.45

A.Makulska, D.Religa

8.00 – 8.45

D.Religa, D.Chojnacka

8.00 – 8.45

A.Makulska, T.Leśniewska

8.55 – 9.40

D.Religa

8.55 – 9.40

D.Makarewicz

8.55 – 9.40

A.Makulska, D.Makarewicz

8.55 – 9.40

D.Religa, R.Ofiara

8.55 – 9.40

A.Makulska

9.50 – 10.35

D.Religa

9.50 – 10.35

D.Makarewicz  

9.50 – 10.35

A.Makulska

9.50 – 10.35

D.Religa

9.50 – 10.35

A.Makulska

10.50– 11.35

D.Chojnacka

10.50– 11.35

T.Leśniewska

10.50– 11.35

A.Makulska

10.50– 11.35

D.Religa

10.50– 11.35

A.Makulska,  T.Leśniewska

11.45 – 12.30 A.Makulska, D.Chojnacka

11.45 – 12.30

A.Makulska,  T.Leśniewska

11.45 – 12.30

A.Makulska, T.Leśniewska

11.45 – 12.30

D.Religa, A.Makulska

11.45 – 12.30

A.Makulska,  T.Leśniewska

12.45 – 13.30

A.Makulska, D.Chojnacka

12.45 – 13.30

A.Makulska, T.Leśniewska

12.45 – 13.30

A.Makulska,  T.Leśniewska

12.45 – 13.30

D.Religa, A.Makulska

12.45 – 13.30

D.Religa, A.Makulska

13.40 – 14.25

A.Makulska, D.Chojnacka

13.40 – 14.25

A.Makulska, D.Religa

13.40 – 14.25

A.Makulska, T.Leśniewska

13.40 – 14.25

D.Religa, A.Makulska

13.40 – 14.25

D.Religa, A.Makulska

14.35 – 15.20

A.Makulska

14.35 – 15.20

A.Makulska

14.35 – 15.20

T.Leśniewska

14.35 – 15.20

A.Makulska

14.35 – 15.20

D.Religa

15.30 – 16.30

A.Makulska

15.30 – 16.30

A.Kowalczyk

15.30 – 16.30

T.Leśniewska

15.30 – 16.30

A.Makulska

15.30 – 16.30

D.Religa

 

 

 

OFERTA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

            Opieką świetlicową objęte są dzieci,  których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne itp.). Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania wolnego czasu, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy:

⦁          gry i zabawy grupowe w świetlicy,

⦁          zajęcia plastyczno-techniczne,

⦁          zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),

⦁          zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),

⦁          zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści),

⦁          zajęcia sportowe i ruchowe  w sali lub na świeżym powietrzu.

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

            Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny u wychowawcy świetlicy lub na stronie internetowej. Wszystkie zapisane dzieci obowiązuje Regulamin Świetlicy Szkolnej zamieszczony poniżej. Niestosowanie się do ustalonych zasad może skutkować wykluczeniem z zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

Regulamin świetlicy szkolnej

Data dodania: 2018-03-19 09:37:03
Data edycji: 2019-09-05 16:38:30
Ilość wyświetleń: 282

Kalendarz

Kontakt

Jeżeli masz pytania, chcesz zapytać o szczegóły rekrutacji zapraszamy !
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button